Καθημερινή Ενημέρωση

Untitled-1 copy

 

Animated Banner_250Χ250 

 

 

 

  

Αρχική

Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2019


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2018

 


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16 ΝΕΟΕΜΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 23 ΙΟΥΛΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16 ΙΟΥΛΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 14 ΜΑΪΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 07 ΜΑΪΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 


2017


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση  5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση  6 ΙΟΥΛΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30 ΙΟΥΝΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 21 ΙΟΥΝΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 21 ΙΟΥΝΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30 ΜΑΪΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 6 ΙΟΥΝΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 5 ΜΑΪΟΥ 


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 29 ΜΑΡΤΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22 ΜΑΡΤΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 10 ΜΑΡΤΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 06 ΜΑΡΤΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε συνεδρίαση 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ