Καθημερινή Ενημέρωση

Untitled-1 copy

 

Animated Banner_250Χ250 

 

 

 

  

Αρχική

Αποφάσεις Οικονομικής 2019

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 25-04-2019     

α.α.

α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

75/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων»»

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 1. 2.2

76/2019

«Περί εγκρίσεως πρακτικού διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» - άγονος»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

77/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Βουπρασίας» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

78/2019

«Περί καταρτίσεων όρων του συνοπτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ανδραβίδας , Kάστρου-Κυλλήνης»»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

79/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Επιδιόρθωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου οδική ασφάλεια»»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΤΙΣ 03-04-2019

α.α.

α/α  απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

55/2019

« Περί απ’ ευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προμήθειας «Δαπάνες  γευμάτων πυροσβεστών κατάσβεσης φωτιάς Δάσους « Στροφυλιάς» »σύμφωνα με τoυ άρθρου 72 παρ. 1 περ,δ1 του Ν. 3852/2010,  του άρθ. 32 παραγρ. 2γ του Ν.4412/2016 & άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/2006»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

56/2019

«Σύνταξης έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του εκτελούμενου προϋπολογισμού»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

57/2019

«Περί εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής λόγω αντικατάστασης μελών της μειοψηφίας»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

58/2019

«Περί προέγκρισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»  »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

59/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Αναπλάσεις έδρας (Λεχαινά) και ιστορικής έδρας (Βάρδα) του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»   ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

60/2019

«Περί εκπτώσεως προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευές συντηρήσεις γηπέδων σχολείων Δ.Κ. Ανδραβίδας, Τ.Κ. Μυρσίνης, Τ.Κ. Νεοχωρίου» και ορισμού προσωρινού μειοδότη του 2ου μειοδότη ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

61/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της υπ. αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 ΦΕΚ 104 Β 24/01/2019.».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

62/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση μεταβίβασης κυριότητας δρόμων αγροκτημάτων αναδασμών και διανομών στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης  ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

63/2019

«Περί εξετάσεως γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου μας  σχετική με εξώδικο συμβιβασμό –Υπόθεση Παραδείση ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

64/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση αίτησης  ακύρωσης που άσκησαν οι Γαϊταντζίδη Σοφία & Γαϊταντζίδης Ευστάθιος».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

65/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση αγωγής   Νικολόπουλου Ιωάννη κ.λ.π ( συν2) κατά του Δήμου μας».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

66/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Προσφυγής  της εταιρείας ΦΑΙΑΞ ΑΤΕΑ ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

67/2019

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση  αγωγής Κωνσταντίνου Τζελέπη του Αθαν. »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

68/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου μας  για την διαδικασία κτηματογράφησης της περιουσίας του   Δήμου μας »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

69/2019

«Περί διαγραφής παραστατικών»  

 


 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΤΙΣ 14-03-2019

 

α.α.

α/α  απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

39/2019

«  Περί εξετάσεως γνωμοδότησης  επιτροπής του με συστημικό αριθμό 77236 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ανδραβίδας Κάστρου – Κυλλήνης  του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» σχετικά με την αιτιολόγηση της ασυνήθιστης χαμηλής   οικονομικής προσφοράς του οικ. Φορέα «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη».».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

40/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

41/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

42/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Βελτίωση πρόσβασης – ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (Τ.Κ. Καπελέτου)»   ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

43/2019

Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «  «Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»    ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

44/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»  ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

45/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος άγονου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων θέρμανση και φωτισμό» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

46/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση γηπέδων Τ.Κ. Μανολάδας, Ν. Μανολάδας, Κουρτεσίου»  ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

47/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αρετής» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

48/2019

«Περί κατάρτιση όρων με  συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

49/2019

«Περί κατάρτιση όρων με  συνοπτικό διαγωνισμό της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

50/2019

«Περί αναθέσεως εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά παρέκκλιση ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ1 του Ν. 3852/2010, αρθ. 6 παρ. 10 & 32 παρ. 1 και 2 περ. γ του Ν. 4412/16) »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

51/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή κατά του Δήμου αριθ. κλήσης 4820/21-12-18 »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

52/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Πανταζή Φρούτα κατόπιν της υπ. αριθ. 557/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 6η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΣΤΙΣ 14-03-2019      

 

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

39/2019

« Περί εξετάσεως γνωμοδότησης επιτροπής του με συστημικό αριθμό 77236 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ανδραβίδας Κάστρου – Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»   σχετικά με την αιτιολόγηση της ασυνήθιστης χαμηλής   οικονομικής προσφοράς του οικ. Φορέα «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη».».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 2.

40/2019

««Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

41/2019

««Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

42/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Βελτίωση πρόσβασης – ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (Τ.Κ. Καπελέτου)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

43/2019

Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου « «Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

44/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

45/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος άγονου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων θέρμανση και φωτισμό» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

46/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση γηπέδων Τ.Κ. Μανολάδας, Ν. Μανολάδας, Κουρτεσίου» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 9.

47/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αρετής» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 10.

48/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 11.

49/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 12.

50/2019

«Περί αναθέσεως εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά παρέκκλιση ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ1 του Ν. 3852/2010, αρθ. 6 παρ. 10 & 32 παρ. 1 και 2 περ. γ του Ν. 4412/16) »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 13.

51/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή κατά του Δήμου αριθ. κλήσης 4820/21-12-18 »

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 14.

52/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Πανταζή Φρούτα κατόπιν της υπ. αριθ. 557/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ


 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 25-02-2019     

α.α.

α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

19/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Διαμορφώση ακάλυπτου χώρου κοιμητηρίου Μυρσίνης»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

20/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση γηπέδων Τ.Κ. Μανολάδας, Ν. Μανολάδας, Κουρτεσίου»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

21/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Μόνωση Γυμνασίου – Λυκείου Λεχαινών»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

22/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Εξοπλισμού αποθηκών ΑΣΟ»».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

23/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Επισκευές – συντηρήσεις γηπέδων σχολείων Δ.Κ. Ανδραβίδας, Τ.Κ. Μυρσίνης, Τ.Κ. Νεοχωρίου»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

24/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

25/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ανδραβίδας και Κάστρου Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

26/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων – υδατοπύργων – δεξαμενών Δ.Κ. Ανδραβίδας»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 9.

27/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων – υδατοπύργων – δεξαμενών Δ.Κ. Βάρδας»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 10.

28/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων – υδατοπύργων – δεξαμενών Δ.Κ. Κάστρου Κυλλήνης»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 11.

29/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων – υδατοπύργων – δεξαμενών Δ.Ε. Λεχαινών»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 12.

30/2019

«Περί παροχής νομικής στήριξης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του αντιδημάρχου Μυλωνόπουλο Αναστάσιο».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 13.

31/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Βουρτσάνη (παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιο 3μελούς εφετείου κακουργημάτων Πατρών)».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 14.

32/2019

«Περί επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης υπόθεσης Νικολάου Βουρτσάνη»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 15.

33/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή Βιολέτας συζ. Κωνσταντίνου Εμμανουήλ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 16.

34/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή των Ιωάννη Νικολόπουλου και Αγγελικής Νικολοπούλου».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 17.

35/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αίτηση κλήση Ευσταθίας Καραχάλιου».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 18.

36/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για κλητήριο θέσπισμα Α17-93-421κλήσης Δημάρχου».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 19.

37/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 ΦΕΚ 104Β24.01.19».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 20.

38/2019

«Περί ορισμού δικαστικών επιμελητών για εφαρμογή σχεδίου Πόλης Βάρδας».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΤΙΣ 19-02-2019      

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

15/2019

«Περί αναθέσεως εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά των οχημάτων (απορριμματοφόρων, ύδρευσης, καθαριότητας, μηχανημάτων κλπ) με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά παρέκκλιση ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ1 του Ν. 3852/2010, αρθ. 6 παρ. 10 & 32 παρ. 1 και 2 περ. γ του Ν. 4412/16) »

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

16/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή «ΠΑΤΡΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗ»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

17/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση κλήσης σε προκαταρκτική εξέταση υπαλλήλων του Δήμου».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

18/2019

2019 «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , TAKTIKH ΣΤΙΣ 29-01-2019      

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

13/2019

«Κατάρτιση εκ νέου σχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2019 για εισήγηση στο Δ.Σ προς εναρμόνιση με την γνώμη του Παρατηρητηρίου.»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

14/2019

«Περί εισήγησης για την αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , TAKTIKH ΣΤΙΣ 22-01-2019     

 

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

5/2019

«Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2019 για εισήγηση στο Δ.Σ. ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

6/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

7/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών – επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, διαγωνισμών – μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

8/2019

«Περί έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

9/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

10/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

11/2019

«Υποβολή έκθεσης Δ΄ τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου   οικονομικού έτους 2018 προς το Δημοτικό Συμβούλιο».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

12/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου   προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας (αγωγή κ.Σ.Φωτόπουλου & Π. Νταντή )».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ


 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , TAKTIKH ΣΤΙΣ 15-01-2019     

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

1/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών του Ν. 4412/2016».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

2/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης παροχής Γενικών Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

3/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων – παροχής Γενικών Υπηρεσιών& Προμηθειών  σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

4/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπών διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ για το έτος 2019».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ