Καθημερινή Ενημέρωση

Untitled-1 copy

 

Animated Banner_250Χ250 

 

 

 

  

Αρχική

Αποφάσεις Οικονομικής 2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ,  ΣΤΙΣ 27-09-2019      

α.α.

α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

131/2019

«Περί εγκρίσεως απόφασης Δημάρχου απευθείας ανάθεση   σύνταξης   Τοπογραφικού  Διαγράμματος χώρου μετεγκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας σε οικόπεδο του Δήμου, προϋπολογισμού 1.240,00€ λόγο κατεπείγουσας ανάγκης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

132/2019

«Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης για την Δημοτική περίοδο από 01-09-2019 έως 6-11-2021»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.2

133/2019

«Περί εγκρίσεως εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών του έργου «Μόνωση Γυμνασίου- Λυκείου Λεχαινών» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

134/2019

«Περί εγκρίσεως 1ου Πρακτικού Συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου Αποθηκών ΑΣΟ»- προσωρινός μειοδότης»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

135/2019

«Περί εκ νέου ορισμού τακτικών μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών του Ν. 4412/2016 , προς αντικατάσταση τακτικών μελών της λόγω :απώλειας της ιδιότητας υπαλλήλου του Δήμου και λόγω ασυμβίβαστου».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

136/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και παροχή νομικής στήριξης σε πρώην αιρετό (υπόθεση Τσαμπά Αφροδίτη)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

137/2019

«Περί εγκρίσεως 1ου ΣΠΕ   για την υπηρεσία « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( Τοπ. Κοιν. Μπορσίου, Μέλισσας και Αγ. Χαραλάμπους)»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

138/2019

«Περί εγκρίσεως 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΑΣΤΡΟΥ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ» -οριστικός μειοδότης»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

139/2019

«Περί εγκρίσεως   απολογισμού οικ. Έτους 2017 του Ν.Π.   με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Σταφιδοκάμπου»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 9.

140/2019

«Περί εγκρίσεως   απολογισμού οικ. Έτους 2018 του Ν.Π.   με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Σταφιδοκάμπου»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 10.

141/2019

«Περί ανακλήσεως   πληρεξουσιότητας δικηγόρων   για την υπόθεση   νέας αγωγής του κ. Ν. Βουρτσάνη και ορισμός   πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω υπόθεση»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 13η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΣΤΙΣ31-07-2019      

α.α.

α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

111/2019

«Σύνταξης έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του εκτελούμενου προϋπολογισμού»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.2

112/2019

«Ένταλμα προπληρωμής για επέκταση δημοτικού φωτισμού (καλώδιο) στην Κάτω Παναγιά »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

113/2019

«Ένταλμα προπληρωμής για επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής αντλιοστασίου Νέας Μανολάδας».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

114/2019

«Περί παροχής νομικής στήριξης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για αντιδήμαρχο (grader)».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

115/2019

«Περί εξέτασης γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου εξώδικου συμβιβασμού κατόπιν αιτήσεως Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

116/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση αγωγής Νικολάου Βουρτσάνη»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

117/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγές (επτά 7) του Ελληνικού Δημοσίου για γεωτεμάχια στην Νέα Μανολάδα που αποτελούν δημόσιας δασικής έκτασης»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

118/2019

«Περί εγκρίσεως 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας « Προμήθεια τροφίμων» του Δήμου και των Ν.Π.- οριστικών μειοδοτών για τις ομάδες 2,4 & 5»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 9.

119/2019

«Περί εγκρίσεως 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού έργου « Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ανδραβίδας- Κάστρου- Κυλλήνης»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 10.

120/2019

«Περί ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου   δέσμευσης χώρου σε παραχωρούμενες εδαφικές εκτάσεις του Δήμου στην ΚΤΥΠ, για δημιουργία χώρου στάθμευσης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΣΤΙΣ05-07-2019      

α.α.

α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

101/2019

«Σύνταξης έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του εκτελούμενου προϋπολογισμού»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.2

102/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Αναπλάσεις Έδρας (Λεχαινά) και Ιστορικής Έδρας (Βάρδα) του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

103/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας αποκατάσταση γεφυριδίου στην Δ.Ε. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

104/2019

«Περί παροχής νομικής στήριξης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για αντιδήμαρχο (υπόθεση προκαταρκτική εξέταση αντιδημάρχου κατόπιν μηνύσεως Π. Μανιάτη)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

105/2019

«Περί παροχής νομικής στήριξης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για αιρετούς (υπόθεση προκαταρκτική εξέταση αντιδημάρχου και δημάρχου κατόπιν μηνύσεως Γεωργίας Ταρνάρη)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

106/2019

«Περί παροχής νομικής στήριξης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για Δήμαρχο (υπόθεση πνιγμού στο LMVillage)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

107/2019

«Περί παροχής νομικής στήριξης και ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων για υπαλλήλους (υπόθεση προκαταρκτική εξέταση υπαλλήλων κατόπιν μηνύσεως Γεωργίας Ταρνάρη)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

108/2019

«Ένταλμα προπληρωμής για πληρωμή πραγματογνωμόνων »

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 9.

109/2019

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση για εξώδικο συμβιβασμό κατόπιν αιτήσεως Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 10.

110/2019

«Περί παροχής νομικής στήριξης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για αιρετό ( υπόθεση καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – προκαταρκτική εξέταση)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΣΤΙΣ19-06-2019      

 

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

81/2019

«Σύνταξης έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του εκτελούμενου προϋπολογισμού»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.2

82/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 3ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Επισκευές συντηρήσεις γηπέδων σχολείων Δ.Κ. Ανδραβίδας, Τ.Κ. Μυρσίνης, Τ.Κ. Νεοχωρίου»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

83/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Μόνωση Γυμνασίου – Λυκείου Λεχαινών»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

84/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Βουπρασίας»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

85/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Αντιπλημμυρική προστασία 1ου Δημ. Σχολείου Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

86/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Ανάπλαση εισόδου πόλης (ΠΕΟ – Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδραβίδας)»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

87/2019

«Περί εκδόσεως εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή   έργου «Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Τ.Κ Αρετής»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

88/2019

«Περί εγκρίσεως 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας « Προμήθεια τροφίμων» του Δήμου και των Ν.Π.- οριστικού μειοδότη»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 9.

89/2019

«Εκ νέου καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ανδραβίδας Κάστρου-Κυλλήνης»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 10.

90/2019

«Περί εγκρίσεως 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Λεχαινών, Βουπρασίας»-προσωρινός μειοδότης»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 11.

91/2019

«Περί καταρτίσεως όρων   διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου   έργου « Διαμόρφωση κτιρίου Αποθηκών ΑΣΟ»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 12.

92/2019

«Περί απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση   εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση αγωγού δικτύου ύδρευσης περιοχής * ΑΝΑΛΗΨΗΣ* Δ.Κ. Κάστρου» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 32 περ. 2γ του Ν. 4412/2016»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 13.

93/2019

«Υποβολή έκθεσης Α΄ τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 προς το Δημοτικό Συμβούλιο»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 14.

94/2019

«Περί εξετάσεως   γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου   σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό   κατόπιν αιτήματος της κ. Κωνσταντίνας χήρας Αθανασίου Φουρνόδαυλου»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 15.

95/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Παναγιώτη Αποστολόπουλου»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 16.

96/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση υπαλλήλων του Δήμου για επιδόματα δώρων»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 17.

97/2019

«Περί απευθείας αναθέσεως με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ομάδα 6 της «Προμήθειας τροφίμων» για την οποία απέβη άγονος ο διαγωνισμός»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 18.

98/2019

«Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφου σχετικά με αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος (απόδοση επικειμένων) σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Βάρδας»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 19.

99/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της υπ. αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 ΦΕΚ 104 Β 24/01/2019(Εξ’ αναβολής)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 20.

100/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση μεταβίβασης κυριότητας δρόμων αγροκτημάτων αναδασμών και διανομών στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εξ’ αναβολής)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΤΙΣ24-05-2019      

α.α.

α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.1.

80/2019

«Περί σύνταξη έκθεσης για αναμόρφωση προϋπολογισμού (εκλογική αποζημίωση)»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 25-04-2019     

α.α.

α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

75/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων»»

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 1. 2.2

76/2019

«Περί εγκρίσεως πρακτικού διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» - άγονος»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

77/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Βουπρασίας» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

78/2019

«Περί καταρτίσεων όρων του συνοπτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ανδραβίδας , Kάστρου-Κυλλήνης»»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

79/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Επιδιόρθωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου οδική ασφάλεια»»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΤΙΣ 03-04-2019

α.α.

α/α  απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

55/2019

« Περί απ’ ευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προμήθειας «Δαπάνες  γευμάτων πυροσβεστών κατάσβεσης φωτιάς Δάσους « Στροφυλιάς» »σύμφωνα με τoυ άρθρου 72 παρ. 1 περ,δ1 του Ν. 3852/2010,  του άρθ. 32 παραγρ. 2γ του Ν.4412/2016 & άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/2006»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

56/2019

«Σύνταξης έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του εκτελούμενου προϋπολογισμού»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

57/2019

«Περί εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής λόγω αντικατάστασης μελών της μειοψηφίας»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

58/2019

«Περί προέγκρισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»  »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

59/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Αναπλάσεις έδρας (Λεχαινά) και ιστορικής έδρας (Βάρδα) του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»   ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

60/2019

«Περί εκπτώσεως προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευές συντηρήσεις γηπέδων σχολείων Δ.Κ. Ανδραβίδας, Τ.Κ. Μυρσίνης, Τ.Κ. Νεοχωρίου» και ορισμού προσωρινού μειοδότη του 2ου μειοδότη ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

61/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της υπ. αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 ΦΕΚ 104 Β 24/01/2019.».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

62/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση μεταβίβασης κυριότητας δρόμων αγροκτημάτων αναδασμών και διανομών στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης  ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

63/2019

«Περί εξετάσεως γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου μας  σχετική με εξώδικο συμβιβασμό –Υπόθεση Παραδείση ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

64/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση αίτησης  ακύρωσης που άσκησαν οι Γαϊταντζίδη Σοφία & Γαϊταντζίδης Ευστάθιος».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

65/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση αγωγής   Νικολόπουλου Ιωάννη κ.λ.π ( συν2) κατά του Δήμου μας».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

66/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Προσφυγής  της εταιρείας ΦΑΙΑΞ ΑΤΕΑ ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

67/2019

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση  αγωγής Κωνσταντίνου Τζελέπη του Αθαν. »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

68/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου μας  για την διαδικασία κτηματογράφησης της περιουσίας του   Δήμου μας »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

69/2019

«Περί διαγραφής παραστατικών»  

 


 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΤΙΣ 14-03-2019

 

α.α.

α/α  απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

39/2019

«  Περί εξετάσεως γνωμοδότησης  επιτροπής του με συστημικό αριθμό 77236 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ανδραβίδας Κάστρου – Κυλλήνης  του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» σχετικά με την αιτιολόγηση της ασυνήθιστης χαμηλής   οικονομικής προσφοράς του οικ. Φορέα «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη».».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

40/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

41/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

42/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Βελτίωση πρόσβασης – ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (Τ.Κ. Καπελέτου)»   ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

43/2019

Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «  «Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»    ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

44/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»  ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

45/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος άγονου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων θέρμανση και φωτισμό» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

46/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση γηπέδων Τ.Κ. Μανολάδας, Ν. Μανολάδας, Κουρτεσίου»  ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

47/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αρετής» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

48/2019

«Περί κατάρτιση όρων με  συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

49/2019

«Περί κατάρτιση όρων με  συνοπτικό διαγωνισμό της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

50/2019

«Περί αναθέσεως εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά παρέκκλιση ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ1 του Ν. 3852/2010, αρθ. 6 παρ. 10 & 32 παρ. 1 και 2 περ. γ του Ν. 4412/16) »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

51/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή κατά του Δήμου αριθ. κλήσης 4820/21-12-18 »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

52/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Πανταζή Φρούτα κατόπιν της υπ. αριθ. 557/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 6η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΣΤΙΣ 14-03-2019      

 

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

39/2019

« Περί εξετάσεως γνωμοδότησης επιτροπής του με συστημικό αριθμό 77236 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ανδραβίδας Κάστρου – Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»   σχετικά με την αιτιολόγηση της ασυνήθιστης χαμηλής   οικονομικής προσφοράς του οικ. Φορέα «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη».».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 2.

40/2019

««Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

41/2019

««Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

42/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Βελτίωση πρόσβασης – ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (Τ.Κ. Καπελέτου)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

43/2019

Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου « «Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

44/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

45/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος άγονου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων θέρμανση και φωτισμό» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

46/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση γηπέδων Τ.Κ. Μανολάδας, Ν. Μανολάδας, Κουρτεσίου» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 9.

47/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αρετής» »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 10.

48/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων» ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 11.

49/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 12.

50/2019

«Περί αναθέσεως εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης» με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά παρέκκλιση ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ1 του Ν. 3852/2010, αρθ. 6 παρ. 10 & 32 παρ. 1 και 2 περ. γ του Ν. 4412/16) »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 13.

51/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή κατά του Δήμου αριθ. κλήσης 4820/21-12-18 »

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 14.

52/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Πανταζή Φρούτα κατόπιν της υπ. αριθ. 557/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου »

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ


 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 25-02-2019     

α.α.

α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

19/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Διαμορφώση ακάλυπτου χώρου κοιμητηρίου Μυρσίνης»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

20/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Συντήρηση γηπέδων Τ.Κ. Μανολάδας, Ν. Μανολάδας, Κουρτεσίου»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

21/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Μόνωση Γυμνασίου – Λυκείου Λεχαινών»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

22/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Εξοπλισμού αποθηκών ΑΣΟ»».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

23/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού έργου «Επισκευές – συντηρήσεις γηπέδων σχολείων Δ.Κ. Ανδραβίδας, Τ.Κ. Μυρσίνης, Τ.Κ. Νεοχωρίου»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

24/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

25/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ανδραβίδας και Κάστρου Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

26/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων – υδατοπύργων – δεξαμενών Δ.Κ. Ανδραβίδας»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 9.

27/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων – υδατοπύργων – δεξαμενών Δ.Κ. Βάρδας»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 10.

28/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων – υδατοπύργων – δεξαμενών Δ.Κ. Κάστρου Κυλλήνης»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 11.

29/2019

«Περί κατάρτιση όρων με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων – υδατοπύργων – δεξαμενών Δ.Ε. Λεχαινών»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 12.

30/2019

«Περί παροχής νομικής στήριξης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του αντιδημάρχου Μυλωνόπουλο Αναστάσιο».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 13.

31/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Βουρτσάνη (παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιο 3μελούς εφετείου κακουργημάτων Πατρών)».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 14.

32/2019

«Περί επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης υπόθεσης Νικολάου Βουρτσάνη»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 15.

33/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή Βιολέτας συζ. Κωνσταντίνου Εμμανουήλ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 16.

34/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή των Ιωάννη Νικολόπουλου και Αγγελικής Νικολοπούλου».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 17.

35/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αίτηση κλήση Ευσταθίας Καραχάλιου».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 18.

36/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για κλητήριο θέσπισμα Α17-93-421κλήσης Δημάρχου».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 19.

37/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 ΦΕΚ 104Β24.01.19».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 20.

38/2019

«Περί ορισμού δικαστικών επιμελητών για εφαρμογή σχεδίου Πόλης Βάρδας».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΤΙΣ 19-02-2019      

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

15/2019

«Περί αναθέσεως εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά των οχημάτων (απορριμματοφόρων, ύδρευσης, καθαριότητας, μηχανημάτων κλπ) με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά παρέκκλιση ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ1 του Ν. 3852/2010, αρθ. 6 παρ. 10 & 32 παρ. 1 και 2 περ. γ του Ν. 4412/16) »

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

16/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή «ΠΑΤΡΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗ»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

17/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση κλήσης σε προκαταρκτική εξέταση υπαλλήλων του Δήμου».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

18/2019

2019 «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , TAKTIKH ΣΤΙΣ 29-01-2019      

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

13/2019

«Κατάρτιση εκ νέου σχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2019 για εισήγηση στο Δ.Σ προς εναρμόνιση με την γνώμη του Παρατηρητηρίου.»

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

14/2019

«Περί εισήγησης για την αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , TAKTIKH ΣΤΙΣ 22-01-2019     

 

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

5/2019

«Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2019 για εισήγηση στο Δ.Σ. ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

6/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

7/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών – επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, διαγωνισμών – μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

8/2019

«Περί έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 5.

9/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 6.

10/2019

«Περί εγκρίσεως αποτελέσματος 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 7.

11/2019

«Υποβολή έκθεσης Δ΄ τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου   οικονομικού έτους 2018 προς το Δημοτικό Συμβούλιο».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 8.

12/2019

«Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου   προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας (αγωγή κ.Σ.Φωτόπουλου & Π. Νταντή )».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ


 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , TAKTIKH ΣΤΙΣ 15-01-2019     

α.α.

α/α   απόφασης

ΘΕΜΑ

Περίληψη απόφασης

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

1/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών του Ν. 4412/2016».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 2.

2/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης παροχής Γενικών Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 3.

3/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων – παροχής Γενικών Υπηρεσιών& Προμηθειών  σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 1. 4.

4/2019

«Περί συγκροτήσεως επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπών διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ για το έτος 2019».

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ