ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή της αριθ. 97/15-05-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σας
γνωρίζουμε ότι, την 31 η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δημ. Καταστήματος Λεχαινών θα πραγματοποιηθεί σε ΕΙΔΙΚΗ
συνεδρίαση ο ετήσιος Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2022.