Χιλιομετρικές Αποστάσεις

Λεχαινά - Πύργος
36,8 χλμ. 23,0 μίλια
39 λεπτά

Λεχαινά - Ζάκυνθος
49,4 χλμ. 30,9 μίλια
1 ώρα 27 λεπτά        

Λεχαινά - Αργοστόλι
92,1 χλμ. 57,6 μίλια
2 ώρες 13 λεπτά

Λεχαινά - Πάτρα
62,1 χλμ. 38,8 μίλια
1 ώρα 8 λεπτά
        
Λεχαινά - Αθήνα
272,9 χλμ. 170,5 μίλια
3 ώρες 35 λεπτά        

Λεχαινά - Θεσσαλονίκη
534,8 χλμ. 334,3 μίλια
7 ώρες