ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗ 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗ 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗ 11η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗ 1η  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 20η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 19η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 16η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14η  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13η  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 30/6/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 30/6/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 27/5/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 9η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 18/5/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 26/4/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7η  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 20/4/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 12/2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 12/2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    ΣΤΙΣ 04/02/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    ΣΤΙΣ 27/01/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    ΣΤΙΣ 21/12/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 30/11/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 19η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 20/11/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/10/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 21/10/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 21/9/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 28/8/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 13/7/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 9/7/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/6/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17/6/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17/6/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 9η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 10/6/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 28/5/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 6/5/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 3/4/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11/3/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/2/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17/2/2020
    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 28/1/2020