ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14η  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13η  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 30/6/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 30/6/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 27/5/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 9η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 18/5/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 26/4/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7η  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 20/4/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 12/2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ 12/2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    ΣΤΙΣ 04/02/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    ΣΤΙΣ 27/01/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    ΣΤΙΣ 21/12/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 30/11/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 19η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 20/11/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/10/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 21/10/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 21/9/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 28/8/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 13/7/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 13η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 9/7/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/6/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17/6/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17/6/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 9η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 10/6/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 28/5/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 6/5/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 3/4/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11/3/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/2/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17/2/2020
    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 28/1/2020