Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεχαινών Έκθεση Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας « Δυτική Ελλάδα 1821-2021»

Έκθεση «Σελίδες του ’21. Βιβλία και έγγραφα ιστορούν τους αγώνες του Τόπου μας στα χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας»

 

Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεχαινών συμμετέχοντας στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Δυτική Ελλάδα 1821-2021» για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση επιμελήθηκε και παρουσιάζει την Έκθεση Βιβλίων- Εγγράφων με θέμα: «Σελίδες του ’21. Βιβλία και έγγραφα ιστορούν τους αγώνες του Τόπου μας στα χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας».

Στόχος της Έκθεσης είναι να αναδείξει την ζωή, τις δραστηριότητες και τους ηρωϊκούς αγώνες των κατοίκων της περιοχής του σημερινού Δήμου ΑνδραβίδαςΚυλλήνης κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και της Επανάστασης. Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί και εκτίθεται είναι αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών, με ιδιαίτερη έμφαση σε έγγραφα των Γ.Α.Κ ( Γενικά Αρχεία Κράτους). Από τα 4.500 και πλέον έγγραφα που μελετήθηκαν , στην Έκθεση παρουσιάζονται μεταγραμμένα 40 που αφορούν στην περιοχή μας και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος τους, για πρώτη φορά.

 

Η έκθεση αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

(Πατήστε στην καθεμία για προβολή των φωτογραφιών)

Α. Η Διοικητική Διαίρεση της Πελοποννήσου τον 180 και 190 αιώνα. Ο καζάςεπαρχία Γαστούνης.

Β. Ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Πελοποννήσου στο ξέσπασμα της Επανάστασης.

Γ. Η περιοχή του σημερινού Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και της Επανάστασης.

Δ. Όψεις της καθημερινής ζωής.

Ε. Πλουτοπαραγωγικές πηγές.

Ζ. Παραγόμενα προϊόντα.

Η. Μέτρα και σταθμά.

Θ. Τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Ι. Συμμετοχή στην επανάσταση.Ο ένοπλος αγώνας.

Ια. Επιδρομές Τούρκων Πάτρας.

Ιβ. Πολιορκία και παράδοση Χλεμουτσίου (1827).

Κ. Οι δυνάμεις των αγωνιστών του κάμπου.

Κα. Απόφαση για σύσταση στρατοπέδου στην επαρχία Γαστούνης (Ιούλιος 1824).

Κβ. Το στρατόπεδο της Γαστούνης.

Λ. Οι ηρωϊκοί μαχητές.

Λα. Απονομή μεταλλίων από τον Όθωνα.