Κα. Απόφαση για σύσταση στρατοπέδου στην επαρχία Γαστούνης (Ιούλιος 1824).