Πέντε νέες παιδικές χαρές και ένα υπαίθριο γυμναστήριο

Στον Δήμο Ανδραβίδας - Κυλληνης 

Στην δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία πέντε νέων παιδικών χαρών καθώς και στην δημιουργία (υπαίθριου) γυμναστηρίου εξωτερικού χώρου, προχώρησε ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με στόχο τη βελτίωση και την αναβάθμιση των δημοτικών χώρων για τα μικρά παιδιά του Δήμου.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν τους κάτωθι χώρους:

1. Παιδική χαρά στη Κ. Κάστρου της Δ.E. Κάστρου – Κυλλήνης

2. Παιδική χαρά στη Κ. Κάτω Παναγία της Δ.Ε. Κάστρου - Κυλλήνης

3. Παιδική χαρά στη Κ. Καπελέτου της Δ.Ε. Βουπρασίας

4. Παιδική χαρά στη Κ. Κουρτεσίου της Δ.Ε. Βουπρασίας

5. Παιδική χαρά στη Κ. Μέλισσας της Δ.Ε. Λεχαινών

6. Γυμναστήριο (υπαίθριου) εξωτερικού χώρου στη Κ. Ανδραβίδας

Οι προαναφερόμενοι χώροι και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 221.526,00 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ 24%).