Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Περιγραφή«Υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Ετήσια Release προγράμματος Genesis κλπ.»
ΚατηγορίαΔιαγωνισμός