ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

83η ΙΠΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί ιπποπαραγωγοί,

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την 83η Ιππική Έκθεση Ανδραβίδας που θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2017. Συγκεκριμένα :

Δευτέρα 11- Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου από ώρα 9:00 π.μ. μέχρι 13:οο μ.μ. στο Δημαρχείο Ανδραβίδας.

Εγγραφή των ίππων στο μητρώο της Ιππικής Έκθεσης. Για την εγγραφή απαιτείται οι ιπποπαραγωγοί να προσκομίσουν :

Ατομικό Δελτίο Αναγνώρισης και Μετακίνησης Ιπποειδούς

( Α.Δ.Α.Μ.Ι.) το οποίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Να έχουν θεώρηση μετακίνησης του ίππου για την έκθεση μας από τις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές.
Οι ίπποι θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι 20 ημέρες πριν την έκθεση, για ΓΡΙΠΗ – ΤΕΤΑΝΟ , κατ’ ελάχιστο.
Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του αλόγου τους ή βεβαίωση ιδιοκτησίας από τον Δήμο τους.

1Η Ημέρα : Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.

Εξέταση των ίππων από την Ελλανόδικο Επιτροπή και επιλογή των καλύτερων ίππων .

2Η Ημέρα : Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.

Απονομή επάθλων, επίδειξη βραβευθέντων κλπ.

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 04/09/2017   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ