Ολοκλήρωση των εργασιών από το Υδρογραφικό (Υ/Γ) ΣΤΡΑΒΩΝ στο Λιμάνι της Κυλλήνης