Σε λειτουργία οι συσκευές pillars στο Λιμάνι της Κυλλήνης