Ανακοίνωση για αποκομιδή των ανακυκλώσιμων οικιακών