Προσπάθειες για αποκατάσταση της υδροδότησης στη Κυλλήνη εντός της ημέρας