ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΜΑΤΟΣ) Προϋπολογισμού 10.788.000,00 €