Υποβολή πρότασης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

   

 

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης υπέβαλε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και της επέκτασης της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών ρύπων. Η πρόταση υπεβλήθη για χρηματοδότηση «Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», προϋπολογισμού 39.680,00€.

Η παρούσα πρόταση αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τις διατάξεις», καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά χιλίους (1.000) κατοίκους εντός των ορίων διοικητικής ευθύνης του κάθε Δήμου. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται σε 21.581 κατοίκους, θα πρέπει να χωροθετηθούν 22 σημεία φόρτισης, που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου.

Ο Δήμος μας φιλικός προς το περιβάλλον εισάγει την ηλεκτροκίνηση, στη ζωή των Συνδημοτών μας, με πολλαπλά οφέλη τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά, αξιοποιώντας όλες τις επιδοτήσεις και προγράμματα.

Ως Δημοτική Αρχή διεκδικούμε κάθε διαθέσιμη πηγή πόρων για έργα και υποδομές, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, και τον οδηγούν στο μέλλον.