ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ