Εγγραφή για το σχολικό έτος 2021-2022, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Βάρδα, και μέσω τηλεφωνικής κλήσης.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βάρδας, επιτελεί σοβαρό κοινωνικό έργο, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία. Αποτελεί ευέλικτο, καινοτόμο πρόγραμμα, που έχει ως στόχο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, είναι Δημόσιο Δωρεάν Γυμνάσιο, απευθύνεται σε άνδρες, και γυναίκες άνω των 18 ετών, που τελείωσαν το Δημοτικό, και δε φοίτησαν, ή δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση στο Γυμνάσιο. 

 

Η φοίτηση είναι διετής με απογευματινό ωράριο, και χορηγείται απολυτήριος τίτλος ισότιμος του απολυτηρίου Γυμνασίου. Αφού κάποιος ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο ΣΔΕ, μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη βαθμίδα, δηλαδή στο Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο.

 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά, μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά από τις 16:30 έως τις 20:30 μμ  για την εγγραφή τους, στο τηλέφωνο: 2610-462086 (Υπεύθυνη κ. Ράπτη Π.)

 

Για την εγγραφή των μαθητών είναι απαραίτητα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1. Απολυτήριο Δημοτικού, ή Βεβαίωση Σπουδών, από το γυμνάσιο στο οποίο είχε κάνει εγγραφή ή είχε φοιτήσει χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται το γένος μητέρας.

4. Φωτογραφίες 3 (αν δε χρειάζεται μέσο μεταφοράς) ή 5. 

5. ΑΦΜ. 

6. ΑΜΚΑ.

7. Αριθμός κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν και άδεια διαμονής.