Κινητή Μονάδα της 6ης ΥΠΕ θα βρίσκεται στη Νέα Μανολαδα για εμβολιασμούς.

Το πρόγραμμα των  Κινητών Μονάδων Εμβολιασμού Δομών της 6ης ΥΠΕ θα βρίσκεται την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου στο Π.Ι. Νέας Μανολάδας από τις 15:00 έως τις 21:00.