ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ν.ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  Ν.ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ

 Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας για το γενικευμένο lockdown  από 7/11/2020-30-11-2020,  αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των  Υπαίθριων  οργανωμένων  αγορών του Ν. 4497/2017(Α’171) και συγκεκριμένα οι  υπαίθριες οργανωμένες αγορές:  του άρθρου 37 και  του άρθρου 38.

Βάσει των ανωτέρω αναστέλλεται προσωρινά η Λειτουργία της Κυριακάτικης Αγοράς Ν. Μανολάδας, από 8/11/2020 έως και 29/11/2020

 

Η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Γιαννίτση Αλεξάνδρα