ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  Ν.ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ

 Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας για το γενικευμένο lockdown  από 7/11/2020-30-11-2020,  αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των  Υπαίθριων  οργανωμένων  αγορών του Ν. 4497/2017(Α’171) και συγκεκριμένα οι  υπαίθριες οργανωμένες αγορές:  του άρθρου 37 και  του άρθρου 38.

Βάσει των ανωτέρω αναστέλλεται προσωρινά η Λειτουργία της Κυριακάτικης Αγοράς Ν. Μανολάδας, από 8/11/2020 έως και 29/11/2020

 

Η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Γιαννίτση Αλεξάνδρα