Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΄΄Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου (OpenMall)’’ της Βάρδας, που υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και του Επιμελητηρίου Ηλείας και συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις που αφορούν τα υποέργα 7 & 8 (προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων τεντών & επιγραφών), παρακαλούνται οι επιχειρήσεις καθώς και οι ιδιοκτήτες των κενών καταστημάτων, που συμμετέχουν στην πράξη, όπως το συντομότερο δυνατόν, προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα Βάρδας, προκειμένου να δηλώσουν τα στοιχεία της επιχείρησης τους. Οι συμμετέχοντες επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν: • τον ΚΑΔ της επιχείρησής τους, όπως αυτός δηλώνεται στα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης • το ΑΦΜ • διακριτικό τίτλο επιχείρησης • αντικείμενο δραστηριότητας Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες κενών καταστημάτων πρέπει να δηλώσουν την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2623360613

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 208/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε  (5) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας , για τις εξής κατά αριθμό  ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα , χρονική περίοδο:

 

 

 Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 219/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου, προς κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών  αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό  ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα , χρονική περίοδο:

 

 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των δυσκολιών που προκαλούνται στους επιχειρηματίες της περιφέρειας από τις επιπτώσεις της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, η αξιολόγηση στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο μέλλον.

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των δυσκολιών που προκαλούνται στους κατοίκους της περιφέρειας από τις επιπτώσεις της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

Τηλ.: 2131511145  e-mail: dtremos@isotita.gr

 

Αθήνα, 25-5-2022                            

Σελίδες