Ένταξη Πράξης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Ν. Ηλείας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»