Προϋπολογισμός έργου: 343.399 ευρώ

 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, καθώς και στην οικιακή κομποστοποίηση και στο πρόγραμμα ενημέρωσης των κατοίκων και των επιχειρήσεων του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης για τα προγράμματα διαλογής στην πηγή (κάδοι χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων) και η ευαισθητοποίησή τους για την ενεργή συμμετοχή τους.

 

Τα παραδοτέα της πράξης είναι:

Α. Απορριμματοφόρο για Βιοαποδομησιμα με σύστημα Πλύσης Κάδων.

Β. Πλαστικοί Κάδοι Συλλογής Οργανικών Αποβλήτων.

Γ. Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.

Δ. Οικιακοί Κομποστοποιητές.

 

Η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Γιαννίτση Αλ. δήλωσε, «Προχωράμε μαζί με τους Δημότες στην εφαρμογή ενός νέου τρόπου διαχείρισης των βιοαποβλήτων στον Δήμο μας.  Βασικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι ο σεβασμός στο  περιβάλλον και στη ποιότητα ζωής των Συνδημοτών μας.

Στόχος μας, να σταματήσει η περιβαλλοντική υποβάθμιση του Δήμου μας, αναπτύσσοντας ένα νέο δίκτυο συλλογής των βιοαποβλήτων, από τα νοικοκυριά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».