Ένταξη χρηματοδότησης για την αναβάθμιση και εξοπλισμό πέντε (5) Παιδικών Χαρών του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Ένταξη πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης ύψους 177.220,80€ στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου.

Η πρόταση αφορά την προμήθεια, και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών στις Κοινότητες Καπελέτο, Κάστρο, Κάτω Παναγία, Κουρτέσι και Μέλισσα, καθώς και τη δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου στην Ανδραβίδα, με στόχο την αναβάθμιση των χώρων αυτών του Δήμου.     

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές δυσμενείς συνθήκες, που επικρατούν στη χώρα η αναβάθμιση των παιδικών χαρών θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση των περιοχών ώστε να αποτελέσουν πόλους έλξης και συνάθροισης.

Ο Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης έχει μεριμνήσει για την δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες με βάση τις προδιαγραφές ασφαλής λειτουργίας, όπως αυτές ορίζονται από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα  και το Υπουργείο Εσωτερικών.