Αίτηση χρηματοδότησης από την Δημοτική Αρχή στην Πράξη ΑΤ 08 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης υπέβαλε αίτηση για την υλοποίηση της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ», που αποτελείται

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης υπέβαλε αίτηση για την υλοποίηση της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ», που αποτελείται από τρία (3) υποέργα:                                            

1) «Προμήθεια ενοποιημένου συστήματος ομαδικών επικοινωνιών και  συντονισμού, των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης».

2) «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων  για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Τεχνικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης».

3) «Προμήθεια συστήματος προστασίας των πολιτών έναντι της  πανδημίας COVID -19».

 

Προϋπολογισμός έργου 1.244.836 ευρώ.

 

Η πράξη περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών εφαρμογών με επίδραση σε πολλούς τομείς της Δημόσιας και Κοινωνικής ζωής των Συνδημοτών μας.

Θα συμβάλλει θετικά,

στην οργάνωση της επικοινωνίας, και του συντονισμού εργασιών, που απασχολούν εργαζόμενους και ειδικούς συνεργάτες του Δήμου, σε εξωτερικές δραστηριότητες προς όφελος της ασφάλειας των ιδίων, και των κατοίκων.

Στον ανασχεδιασμό του τρόπου εσωτερικής οργάνωσης της εργασίας, και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και στην προστασία των Δημοτών, και των επισκεπτών από την πανδημία COVID-19.

Με τη χρήση του ψηφιακού συστήματος προστασίας από τον COVID-19 θα ενισχυθεί το δίκτυο προστασίας και ασφάλειας στους Δημότες.