Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, όσοι παραγωγοί, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έχουν υποστεί καταστροφές από τις πρόσφατες πλημμύρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, σε υπαίθριες, και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι οποίες ΔΕΝ καλύπτονται από τον ΕΛ.Γ.Α. λόγω μη ασφαλιστικής κάλυψης, έχουν τη δυνατότητα το επόμενο χρονικό διάστημα να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση ζημίας για τις περιπτώσεις αυτές, μέσω των κατά τόπους Ανταποκριτών του ΕΛΓΑ, οι οποίες θα διαβιβαστούν  στους περιφερειακούς συντονιστές κρατικής αρωγής μέσω των Δήμων μας.

Τα αιτήματα αυτά θα εξεταστούν μετά την έκδοση των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων.