ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΣ ΩΣ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Κατάθεση πρότασης από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και Επενδύσεων που αφορά την:

 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΣ ΩΣ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

 

Προϋπολογισμός έργου: 1.686.400€

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κατέθεσε πρόταση στο ΥΜΕΠΕΡΡΑ, στο πλαίσιο του προγραμματος για:

«Παρεμβάσεις αναβάθμισης, και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού, ή πολιτιστικού χαρακτήρα».

 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ανακατασκευή, και η επανάχρηση του κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Βάρδας, ως χώρος πολιτισμού, και εξυπηρέτησης κοινού.