Στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλληνης, στη Δημοτική Ενότητα Λεχαινών, μετά από τα έντονα καιρικά φαινομένα που είχαν σημειωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως στο νότιο τμήμα της πόλης, και πλησίον του 1ου Δημοτικού. Σχολείου Λεχαινών, είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη, και επαναλαμβανόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Οι μαθητές και οι κάτοικοι ήταν αδύνατο να διασχίσουν τόσο τον  προαύλιο χώρο, όσο και τους γειτονικούς δρόμους, καθώς ήταν αποκλεισμένοι, ως ότου αποστραγγιστούν τα νερά, και έτσι να κινδυνεύει η ασφάλεια  των μαθητών.

  

Η Δημοτική Αρχή, για την αποφυγή των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, και τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, και κατοίκων της πόλης, προχώρησε στην υλοποίηση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας των Λεχαινών.

 

Συνολικού Προϋπολογισμου έργου: 125.000,00 €

 

Το αντιπλημμυρικό έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση  τσιμέντο-σωλήνων διαφόρων διατομών για την απορροή όμβριων υδάτων,  εκσκαφές σε μήκος του δρόμου περίπου 260 μ, με απομάκρυνση των παλαιών αγωγών και τοποθέτησής των νέων  προκατασκευασμένων  τσιμέντο-σωλήνων.

Ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται εγκιβωτισμός των τσιμέντο-σωλήνων και αποκατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλτικών που προέκυψαν από τις εκσκαφές. Κατά μήκος της όδευσης θα τοποθετηθούν φρεάτια και εσχάρες συλλογής ομβρίων.