Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 τα ΚΕΠ Λεχαινών και Βάρδας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ν. Ηλείας θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ως εξής:

 

Από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00 έως 19:30.

 

Σάββατο: ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00 έως 13:30.

 

Τα υπόλοιπα ΚΕΠ του Δήμου μας, (Ανδραβίδας και Κυλλήνης) θα λειτουργούν με πρωινό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή: ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 07:30 έως 15:30.

 

Οι πολίτες στα ΚΕΠ μπορούν να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά συναλλαγές τους, με τη Δημόσια Διοίκηση, να υποβάλλουν αιτήματα σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες και να παραλαμβάνουν επιτόπου πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

• Βεβαιώσεις Εμβολιασμού covid -Ραντεβού Εμβολιασμού.

• Υπηρεσίες ΕΦΚΑ

• Υπηρεσίες ΕΟΠΠΥ

• Ζητήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών

• Ζητήματα Στρατολογίας

• Πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες όλης της χώρας (Ποινικό Μητρώο, Διαθήκες, Δικαστικής Φερεγγυότητας κ.λ.π.)

• Έκδοση Πιστοποιητικών (Οικογενειακής Κατάστασης, Ληξιαρχικές Πράξεις, κ.α.)

• Φυσική ταυτοποίηση πολιτών και αιτήματα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών

• Θεώρηση γνησίων υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων.

• Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. 

• Χορήγηση υπευθύνων δηλώσεων ,εξουσιοδοτήσεων κ.λ.π.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΝΤΖΑΣ