Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κατέθεσε πρόταση στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.), για την δημιουργία ενός δικτύου Πράσινων Σημείων ανακύκλωσης ύψους 1.531.400 €.

Το δίκτυο αυτό θα αποτελείται από οριοθετημένους και διαμορφωμένους χώρους με κατάλληλο εξοπλισμό δίνοντας τη δυνατότητα στους Δημότες να εναποθέτουν προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια, ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό όπως ρουχισμός, έπιπλα, ηλεκτρικός, και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.

Με τη δημιουργία και τη λειτουργία του Δημοτικού Δικτύου Πράσινων Σημείων αναμένονται να δημιουργηθούν σημαντικά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικού, όσο και κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα.