Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σε συνεργασία μαζί της, ενημερώνει ότι θα διανείμει είδη παντοπωλείου στους ωφελούμενους που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, μέσω του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ - ΤΕΒΑ).

 

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, κατά το χρονικό διάστημα από 01/04/2020 μέχρι 15/04/2020, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους δικαιούχους.

 

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α., όταν ειδοποιούνται για την κατ’ οίκον παραλαβή προϊόντων, πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, δύναται να παραλαμβάνονται αυτά από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, χωρίς απαραίτητα βεβαίωση γνησίου της υπογραφής του ωφελούμενου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην είσοδο της κατοικίας και απαιτείται υπογραφή του ωφελούμενου κατά την παραλαβή.

 

Για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19), η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, κάνει έκκληση ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων, όσο και των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς.

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στον Δημότη, ζητώντας από όλους να τηρούν τα μέτρα προστασίας για τη Δημόσια Υγεία.

 #ΜένουμεΣπίτι – Ερχόμαστε_εμείς_για_εσάς!