ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ