Ξεκινάει η τροφοδοσία των σκαφών με υδρογόνο

 

Το «πράσινο» Λιμάνι της Κυλλήνης

 

Στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “e-SHyIPS” ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

 

Χθες, 28 Μαρτίου 2022, ο Δήμαρχος  Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζας Ι. παραβρέθηκε στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “e-SHyIPS”, (Η2020), στο Μιλάνο της Ιταλίας, στο οποίο συμμετέχει το Λιμάνι της Κυλλήνης.

Το Πρόγραμμα έχει σχέση με την εισαγωγή του Υδρογόνου ως μελλοντικό καύσιμο κίνησης, σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 48 μηνών και συμμετέχουν συνολικά 14 εταίροι από Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Φιλανδία, Ολλανδία, Κύπρο και Ελλάδα, με επικεφαλής εταίρο το Πολυτεχνείο του Μιλάνου, Ιταλία.

Προϋπολογισμός του έργου για το λιμάνι της Κυλλήνης: 103.750 €

Με το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει στο Λιμάνι της Κυλλήνης η τροφοδοσία με υδρογόνο των σκαφών, που ελλιμενίζονται στον Λιμένα της.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν για λογαριασμό του Έργου είναι:

•​Ορισμός απαιτήσεων συστημάτων καυσίμων πλοίων, και λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως διαδικασίες καυσίμων, συνθήκες καυσίμου υδρογόνου.

•​Λύσεις που αφορούν την τροφοδοσία και την παράδοση καυσίμων για πλοία.

•​Μοντέλα και προσομοίωση συστημάτων καυσίμων πλοίων: Ανάπτυξη μοντέλου διεργασίας στο DNV GL COSSMOS για το ολοκληρωμένο σύστημα ανεφοδιασμού και ανεφοδιασμού καυσίμων. Το μοντέλο θα ποσοτικοποιήσει επιλεγμένες μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης, περιβάλλοντος και ασφάλειας.

Το λιμάνι της Κυλλήνης συνεχίζει τη πλήρη μετατροπή του σε ένα «πράσινο» λιμάνι αφού μετά από την εισαγωγή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία σύντομα θα λάβει με τις κατάλληλες ενέργειες το αντίστοιχο ISO και για την υδρογόνοκίνηση.