Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τις ζημιές σε κύριες κατοικίες Από την φυσική καταστροφή της 27ης Φεβρουαρίου

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ενημερώνει τους Δημότες ότι με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε τριμελής επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ζημιών που προκλήθηκαν από τη φυσική καταστροφή στις 27/02/2022  σε  κύριες κατοικίες για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Οι πληγέντες θα πρέπει έως και την Δευτέρα 29 Mαρτίου 2022 να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με συνημμένα τα ακόλουθα-απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση Δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιοκτήτης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας.

3. Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτου (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιοκτήτης κατοικίας.

4. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, π.χ. λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν από αυτούς ύστερα από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

5. Σε περίπτωση που η πληγείσα οικογένεια είναι πολύτεκνη απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

6. Σε περίπτωση που η πληγείσα οικογένεια αποτελείται από άτομο/α με ειδικές ανάγκες απαιτείται η προσκόμιση απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ ή γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕΠΑ.

                                                                                                     

Υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται στο Δημαρχείο Λεχαινών.

Πληροφορίες - υπεύθυνη κ. Καστανά, τηλ. 2623 360833καθημερινά 09:00 – 12:00