Διακήρυξη & Προκήρυξη Τεχνικής Επιστημονικής Υπηρεσίας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ"

ΚατηγορίαΔιαγωνισμός
Επισυναπτόμενο ΑρχείοPDF icon Προκήρυξη, PDF icon Διακήρυξη