ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» που αποτελούν τα Υποέργα 2 & 3 αντίστοιχα της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

ΚατηγορίαΠροκήρυξη
Επισυναπτόμενο ΑρχείοPDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ