Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη της θητείας της νέας δημοτικής αρχής, είμαι υποχρεωμένος να κάνω έναν σύντομο απολογισμό για όσα έ

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στις μαθήτριες και τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των επιτυχόντων σε Ανώτερα

Σελίδες