Ανακοίνωση σχετικά υποχρεωτική χρήση μάσκας και αποστάσεις μεταξύ των πάγκων στις λαϊκές αγορές του Δήμου