ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, που εκπονεί η ΔΥΠΑ, με τίτλο “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ”, επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό από τα μητρώα του ΟΑΕΔ με τις κάτωθι ειδικότητες:

 

 

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

θέσεων

1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

( Συνοδοί Απορριμματοφόρου) 

Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

5

2

ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας

1.Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

  1. Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

  2. Π.Ε.Ι.

1

 

Καλούμε τους ανέργους ηλικίας 55 έως 67 (Να μην τα έχουν κλείσει)  που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ανεργίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και κατέχουν τις προαναφερθείσες ειδικότητες, να επικοινωνήσουν με την ΔΥΠΑ Αμαλιάδας ( τηλ. 26220-26002) , προκειμένου να εξεταστεί αν πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.


 

     

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ