Κατόπιν δειγματοληψιών (1ος/2019)  νερού των δικτύων ύδρευσης των ΔΚ/Τ.Κ/Οικ.

 

ΚΑΣΤΡΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ (ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ)
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΒΑΡΔΑΣ
Οικ. ΨΑΡΙΟΥ/Δ.Κ. ΒΑΡΔΑΣ
Οικ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ/Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ
Οικ. ΔΑΦΝΗΣ/Τ.Κ. ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ
ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ/Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΑΣ
ΜΠΟΡΣΙΟΥ
 

Προέκυψε, από τα αποτελέσματα των δειγμάτων στις παραπάνω Κοινότητες/Οικισμούς, ότι οι Μικροβιολογικοί και Χημικοί παράγοντες είναι εντός των ορίων της Νομοθεσίας και κατά συνέπεια το νερό χαρακτηρίζεται πόσιμο και σε ότι αφορά τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

 

Επίσης, κατόπιν δειγματοληψιών (1ος/2019) για το νερό των δικτύων ύδρευσης των Δ.Κ./Τ.Κ./Οικ.

 

ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ
ΝΗΣΙΟΥ
ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ
Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ
Οικ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΩΝ/Τ.Κ. ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ
ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ
ΑΡΕΤΗΣ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Οικ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ/Τ.Κ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ
Οικ. ΒΥΤΙΝΕΪΚΩΝ/Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
 

Συνιστάτε όπως το νερό που προέρχεται από τα παραπάνω δίκτυα ύδρευσης να χρησιμοποιείται για όλες τις υδρευτικές χρήσεις εκτός της πόσης και διατροφής μέχρι νεότερης ανακοίνωσης και επανάληψης των δειγματοληψιών.