Κατάσταση με τον συνολικό αριθμό θέσεων και τους συμμετέχοντες πωλητές στις λαϊκές αγορές Λεχαινών & Ανδραβίδας.