Συγκροτείται επιτροπή εξέτασης αιτημάτων των ζημιών που προκλήθηκαν σε οικίες και οικοσυσκευές, για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων Δημοτών. 

Με απόφαση Δημάρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

 

Συγκροτείται επιτροπή εξέτασης αιτημάτων των ζημιών που προκλήθηκαν σε οικίες και οικοσυσκευές, για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων Δημοτών. 

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ενημερώνει τους Δημότες που επλήγησαν οι οικίες, και οι οικοσυσκευές τους, στις πλημμύρες της 26ης Νοεμβρίου, ότι ορίστηκε τριμελής επιτροπή εξέτασης αιτημάτων για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων.

Οι  πληγέντες θα πρέπει από την Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου, έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με συνημμένα τα ακόλουθα- απαραίτητα δικαιολογητικά

 

1.         Αίτηση Δικαιούχου  ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

 

2.         Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1), τελευταίου φορολογικού έτους, για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας. 

 

 

3.         Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτου (Έντυπο Ε9), συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

 

4.         Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, πχ λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν απο αυτούς, ύστερα από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.  

 

Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, ως ακολούθως:

 

Για την Δημοτική Ενότητα Βουπρασίας: 

Υπεύθυνη κ. Κουρή Β., τηλ.  2623360621

 

Για την Δημοτική Ενότητα Λεχαινών: 

Υπεύθυνη κ. Κουτουκού Λ., τηλ. 2623360842 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Ανδραβίδας: 

Υπεύθυνη κ. Τσουραπά Ζ., τηλ. 2623360402

 

Για την Δημοτική Ενότητα Κάστρου - Κυλλήνης: 

Υπεύθυνη κ. Σουρή Κ. τηλ. 2623360104

 

 

Επιπλέον,

 

- Οι Αιτήσεις για την καταγραφή ζημιών στο φυτικό (καλλιέργειες εντός και εκτός θερμοκηπίων), και ζωικό κεφάλαιο υποβάλλονται στους κατά τόπους ανταποκριτές   του ΕΛΓΑ στον Δήμο.

 

-Οι Αιτήσεις για την καταγραφή ζημιών στο πάγιο κεφάλαιο(εγκαταστάσεις θερμοκηπίων, γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, λάστιχα, στάβλοι, υπόστεγα, και σε αποθηκευμένα προϊόντα, ζωοτροφές, αρδευτικά συστήματα, περιφράξεις, κ.λ.π.)  υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ηλείας (Μανωλοπούλου 47, 1ος όροφος). Πληροφορίες, τηλ. 2621360149

 

 

-Οι Αιτήσεις για την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις και εμπορεύματα υποβάλλονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας (Μανωλοπούλου 47, 5ος όροφος) καθημερινά από 8:00 έως 14:00. Πληροφορίες, τηλ: 2621360572 και 2621360597.